Przypomnienie o złożeniu deklaracji CEEB

Wójt Gminy Limanowa przypomina o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji odnośnie zainstalowanego źródła ogrzewania w budynku tzw. Deklaracja CEEB. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu i dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i nie mieszkalnych.

W przypadku budynków istniejących właściciel /zarządca ma 12 msc. na złożenie dokumentu (licząc od 1 lipca 2021r ), w przypadku nowo powstałych obiektów -14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje dotyczące budynków mieszkalnych to: DEKLARACJA A

Deklaracje dotyczące budynków o innych funkcjach niż mieszkalne  to: DEKLARACJA B

Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022r.

Deklaracje w formie papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Limanowa lub w formie elektronicznej na stronie : https://ceeb.gov.pl/

Szczegóły dotyczące ustawowego obowiązku przedstawione są na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#k1

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Brak dostosowania się do wymagań przepisów i użytkowanie zakazanych urządzeń lub paliw zagrożone jest mandatem do 500 zł lub karą grzywny do 5 tys. zł.

Kontakt: Wydział Geodezji – tel. 182630039.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.