Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego  2021/2022

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIEDATAUWAGI
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych1 września 2021 
2.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2021Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
3.Dzień po święcie2 listopada 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – decyzja po uzgodnieniu z RR i SU
4.Święto Niepodległości11 listopada 2021Dzień ustawowo wolny
od pracy
5. Dzień po święcie 12 listopada 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – decyzja po uzgodnieniu z RR i SU
6.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 
7.Nowy Rok1 stycznia 2022Dzień ustawowo wolny
od pracy
8.Trzech Króli 6 stycznia 2022 Dzień ustawowo wolny
od pracy
9Ferie zimowe17- 30 stycznia 2022 
10.Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia 2022 
11.Dzień po święcie2 maja 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – decyzja po uzgodnieniu z RR i SU
12.Majowe Święto3 maja 2022Dzień ustawowo wolny
od pracy
13.Egzamin ósmoklasisty24 maja 2022język polski
Egzamin ósmoklasisty 25 maja 2022matematyka
Egzamin ósmoklasisty 26 maja 2022język angielski
14.Dzień Sportu1 czerwca 2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – decyzja po uzgodnieniu z RR i SU
15.Boże Ciało16 czerwca 2022Dzień ustawowo wolny od pracy
16.Dzień po święcie17 czerwca 2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – decyzja po uzgodnieniu z RR i SU
17.Zakończenie roku szkolnego24 czerwca 2022 
18.Ferie letnie25 czerwca 2022 – 31 sierpnia  2022 

 Aktualny od 1 stycznia 2021 r.