Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego  2022/2023

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIEDATAUWAGI
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych1 września 2022 
2.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2022Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
3.Dzień przed świętem31 października 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – decyzja po uzgodnieniu z RR i SU
4.Wszystkich Świętych 1 listopada 2022Dzień ustawowo wolny
od pracy
5.Święto Niepodległości11 listopada 2022Dzień ustawowo wolny
od pracy
6.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 
7.Nowy Rok1 stycznia 2023Dzień ustawowo wolny
od pracy
8.Trzech Króli 6 stycznia 2023 Dzień ustawowo wolny
od pracy
9Ferie zimowe30 stycznia 2023-
12 lutego 2023
 
10.Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia 2023 
11.Dzień po święcie2 maja 2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – decyzja po uzgodnieniu z RR i SU
12.Święto Narodowe Trzeciego Maja3 maja 2023Dzień ustawowo wolny
od pracy
13.Dni po święcie4-5 maja 2023Dni woln2 od zajęć dydaktycznych – decyzja po uzgodnieniu z RR i SU
14.Egzamin ósmoklasisty23 maja 2023język polski
Egzamin ósmoklasisty 24 maja 2023matematyka
Egzamin ósmoklasisty 25 maja 2023język angielski
15.Boże Ciało8 czerwca 2023Dzień ustawowo wolny od pracy
16.Dzień po święcie9 czerwca 2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – decyzja po uzgodnieniu z RR i SU
17.Zakończenie roku szkolnego23 czerwca 2023 
18.Ferie letnie24 czerwca 2023 – 31 sierpnia  2023 

 Aktualny od 1 stycznia 2021 r.