Nowe Rybie na starych fotografiach

Oglądanie starych fotografii to doskonały czas na refleksje i wspomnienia. Na prezentowanych archiwalnych zdjęciach  z różnych okresów można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało Nowe Rybie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ukazującą historię Nowego Rybia.
Link do zasobu: 

Zdjęcia pochodzą z Kroniki szkolnej, Narodowej Biblioteki Austrii oraz z prywatnych zbiorów mieszkańców wsi Nowe Rybie. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.