Misja i wizja szkoły

Misja i wizja szkoły 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest”

                                                                                                                    /Jan Paweł II/

 

Misja szkoły

Misją szkoły jest wspieranie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju, zmierzającym do osiągnięcia doskonałej osobowości.

To uczeń jest usytuowany w centrum działalności szkolnej, która służy kształtowaniu i wspomaganiu wychowanka w osiągnięciu coraz pełniejszej wewnętrznej harmonii jego sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej.

 

Wizja Pracy Szkoły

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia. Musisz żyć dla drugiego, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”.

/Seneka/

Najważniejsze cele edukacji w szkole:

  • Wypracowanie podstaw przygotowujących dziecko do społecznego życia i odnoszenia w nim sukcesów.
  • Kształtowanie jednostki wrażliwej, otwartej na drugiego człowieka, tolerancyjnej, umiejącej wybrać w życiu to, co piękne i dobre.

Biorąc pod uwagę psychiczny i fizyczny rozwój dziecka na danym etapie, będziemy przede wszystkim kształtować i wzbogacać osobowość ucznia przez: działanie, przeżywanie i pozytywne przykłady.

Wszelka nauka, aby była skuteczna, rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń i osobistych doświadczeń, a nie od opisu rzeczy słowami, dlatego oprócz nauczania wychowującego chcemy zaproponować uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Pragniemy, aby dzieci czerpiąc radość z konkretnych działań i widząc ich sens uczyły się dokonywać pozytywnych wyborów.