Spotkanie z teatrem

Spotkanie z teatrem miało miejsce podczas realizacji innowacji pedagogicznej, która była prowadzona przez p. Marię Gąsiorek w klasie 7.

Motywacją do wprowadzenia innowacji “Spotkanie z teatrem” była chęć poszerzenia i doskonalenia umiejętności uczniów.

Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci. Uczniowie większą część czasu spędzają przed ekranem komputera bądź telewizora. Zwrócenie się w stronę sztuki, a w szczególności kontakt z teatrem może zaspokoić rodzącą się wśród uczniów tęsknotę za innym światem, pełnym marzeń, uczuć i przeżyć. Obcowanie z teatrem kształtuje estetyczną wrażliwość i wpływa na moralne postawy i zachowania wychowanków. Szkoła podstawowa to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do występów na „scenie życia”. Dlatego dobrym sposobem osiągnięcia tego celu okazał się szkolny teatr. Działania te ta wychodziły naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz stwarzały możliwość rozwijania ich zainteresowań, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Innowacja uwzględniała prowadzenie różnorodnych zabaw i zajęć, rozwijających wypowiedzi pisemne i ustne, doskonalących czytanie, zapamiętywanie, twórcze myślenie, pisanie oraz kształcących umiejętności z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej i zajęć technicznych. Głównym celem innowacji był wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia poprzez edukację teatralną. Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki oraz ją uzupełniają i poszerzają.

W ramach zajęć uczniowie poznali charakterystyczne elementy teatru, a następnie sami przygotowali afisz i plakat teatralny, scenariusz inscenizacji, zaprojektowali i wykonali scenografię oraz kostiumy do przedstawienia „Kopciuszek”, które zaprezentowali dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom klas I–V. Kolejnym działaniem było przygotowanie scenek teatralnych do fragmentów opowiadania Marii Dąbrowskiej „Marcin Kozera”, które zostały zaprezentowane podczas szkolnego Święta Patrona.

Dzięki zastosowaniu metody inscenizacji, dramy, zabaw tanecznych, gry scenicznej, edukacja teatralna włączyła w aktywność dzieci akcenty plastyki, muzyki, tańca przez co stała się miejscem korelacji różnych dziedzin sztuki.

Pamiętając, że ważnym elementem edukacji teatralnej jest nie tylko tworzenie, ale również umiejętność odbioru sztuki teatralnej dzieci obejrzały w kinie Klaps w Limanowej przedstawienia w wykonaniu profesjonalistów. Były to: spektakle: „Zemsta”, „Dziady cz. II” i „Balladyna” przygotowane przez Teatr Cracovia.

Zabawa w teatr stworzyła uczniom okazję wejścia w rolę twórców, pozwoliła wyzwolić twórczą postawę wychowanków, ukształtować w nich poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Uczniowie nabrali pewności siebie i nabyli nowe umiejętności.

Maria Gąsiorek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *