Statut Szkoły

Jeżeli chcesz zapoznać się ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu kliknij tutaj.

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu:

  1. Uchwała Nr 26 /2017/2018 z dnia 24 sierpnia  2018 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu: kliknij tutaj.