Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący:

Amelia Kaja

Zastępca:

Aleksandra Śliwa

Skarbnik:

Kacper Józkowicz

Sekretarz:

Aleksandra Kolarz