Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca:

Wiktoria Brewczyńska

Zastępca:

Kamil Skiba

Skarbnik:

Dominik Brewczyński