Grono pedagogiczne

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
mgr Maria Sułkowska dyrektor szkoły, matematyka, zajęcia techniczne, technika
mgr Bogumiła Bubula doradztwo zawodowe
mgr Bożena Chlipała edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
mgr Małgorzata Dudek przyroda, pedagog szkolny
mgr Maria Gąsiorek język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
mgr Monika Gurgul język angielski
mgr Jolanta Janas plastyka, wychowanie przedszkolne
mgr Agata Jaworska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Klaudia Kasińska edukacja informatyczna, informatyka, zajęcia komputerowe
mgr Jadwiga Kowalczyk wychowanie fizyczne
mgr Ewa Kruczek chemia
mgr Grażyna Krzyściak historia, historia i społeczeństwo, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne
mgr Jerzy Kulpa religia
mgr Marta Machynia wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
mgr Anna Matląg – Ziaja biologia
mgr Maria Mucha edukacja wczesnoszkolna, geografia, zajęcia opieki świetlicowej, opiekun dowozu
mgr Paulina Nuzia muzyka, edukacja wczesnoszkolna, chór, zajęcia taneczno – teatralne
mgr Justyna Pawlińska fizyka
mgr Grażyna Stalmach wychowanie przedszkolne
mgr Zuzanna Tobiasz matematyka, nauczyciel bibliotekarz, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
mgr Iwona Zapała język polski
mgr Monika Zaręba język niemiecki