Grono pedagogiczne

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

mgr Maria Sułkowska dyrektor szkoły, matematyka, technika, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
mgr Bożena Chlipała edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
mgr Małgorzata Dudek edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny
mgr Maria Gąsiorek język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
mgr Anna Grzyb język polski, język niemiecki
mgr Monika Gurgul język angielski, doradztwo zawodowe
mgr Jolanta Janas plastyka, wychowanie przedszkolne
mgr Agata Jaworska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Klaudia Kasińska edukacja informatyczna, informatyka, geografia
mgr Jadwiga Kowalczyk wychowanie fizyczne
mgr Ewa Kruczek chemia
mgr Grażyna Krzyściak historia, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne
mgr Jerzy Kulpa religia
mgr Marta Machynia wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
mgr Anna Matląg – Ziaja biologia
mgr Maria Mucha zajęcia opieki świetlicowej, opiekun dowozu
mgr Paulina Nuzia muzyka, edukacja muzyczna, wychowanie przedszkolne
mgr Justyna Pawlińska fizyka
mgr Grażyna Stalmach wychowanie przedszkolne
mgr Zuzanna Tobiasz matematyka, nauczyciel bibliotekarz, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze