Procedury i regulaminy

Aby pobrać wybrany dokument, proszę kliknąć w link:

  1. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego w szkole
  2.  Zasady zachowania podczas ewakuacji w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu
  3. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19
  4. Wewnętrzny Regulamin funkcjonowania szkoły w trakcie epidemii