Więcej o: Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

Drodzy Rodzice!
W dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) między godz. 15:00 – 17:00 wychowawcy telefonicznie lub za pomocą platformy Teams skontaktują się z rodzicami, informując o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i ich zachowaniu. 

Więcej o: Powrót do szkół uczniów klas 1-3

Powrót do szkół uczniów klas 1-3

Od poniedziałku uczniowie klas I- III i dzieci z oddziałów przedszkolnych powracają do szkoły.  W związku z tym następuje wznowienie przewozu busem szkolnym.  Odjazd z pierwszego przystanku w Starym Rybiu o godz. 8.00 a powrót ze szkoły o godz. 13.35 .

Natomiast uczniowie klas IV- VIII nadal realizują nauczanie w formie zdalnej. 

Więcej o: Informacje o wynikach nauczania uczniów

Informacje o wynikach nauczania uczniów

Drodzy Rodzice!
W dniu 3 grudnia 2020 r. (czwartek) między godz. 15:00 – 17:00 zostaniecie poinformowani telefonicznie przez wychowawcę o wynikach nauczania Waszych dzieci.

Maria Sułkowska

Więcej o: Msze roratnie

Msze roratnie

Najbliższą niedzielę rozpoczynamy nowy okres roku liturgicznego – Adwent. Jedną z charakterystycznych cech adwentu są msze święte roratnie. Będą one odprawiane w naszej parafii po południu (ze względu na zdalne nauczanie uczniów). W kaplicach o godzinie 17.00 w kościele o 18.00. Przypominamy o uczestnictwie w tych nabożeństwach, dzieci z Starego Rybia w kaplicy, z Nowego Rybia w kościele. 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:
Pozdrawiamy – ks Paweł, ks Proboszcz
Więcej o: Konsultacje dla uczniów

Konsultacje dla uczniów

Od 16 listopada w naszej szkole będą odbywać się konsultacje dla uczniów.
Aby wziąć udział w konsultacjach należy dzień przed zajęciami, do godz. 12.00, zgłosić bezpośrednio nauczycielowi lub poprzez pocztę email, na adres: spnowerybie@poczta.onet.pl chęć spotkania z nauczycielem.

Harmonogram konsultacji dla uczniów

Zajęcia

Dzień tygodnia Godzina

matematyka, geografia, informatyka

piątek

11.20 – 12.05

język polski poniedziałek

11.45 – 12.30

język polski, język niemiecki

piątek 12.00 – 12.45

matematyk, technika, przyroda

poniedziałek

8.00 – 8.45

historia

środa

10.00 – 10.45

język angielski

poniedziałek

11:20 – 12:05

edukacja wczesnoszkolna – klasa III piątek

13.10 – 13.55

edukacja wczesnoszkolna – klasa II

wtorek 11.00 – 11.45

edukacja wczesnoszkolna – klasa I

wtorek

11.00 – 11.45

biologia

czwartek

8.00 – 8.45

chemia

środa 12.30 – 13.15
fizyka wtorek

8.00 – 8.45

edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

środa

9.15 – 10.00

W szkole mogą być organizowane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych. Są to zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. Należy zgłosić chęć uczestnictwa ucznia w tych zajęciach najpóźniej dzień przed, do godz. 12.00.

Nasz pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów w następujące dni:
wtorek – 12.10-13.10
środa – 10.20- 11.20
piątek -11.20- 13.20

Chęć kontaktu z pedagogiem należy zgłosić drogą mailową na adres szkoły (spnowerybie@poczta.onet.pl), a Pani pedagog będzie kontaktować się z osobami zainteresowanymi osobiście.

 

Więcej o: Konsultacje dla uczniów

Konsultacje dla uczniów

Od 16 listopada w naszej szkole będą odbywać się konsultacje dla uczniów.
Aby wziąć udział w konsultacjach należy dzień przed zajęciami, do godz. 12.00, zgłosić bezpośrednio nauczycielowi lub poprzez pocztę email, na adres: spnowerybie@poczta.onet.pl chęć spotkania z nauczycielem.

Więcej „Konsultacje dla uczniów”

Więcej o: Organizacja nauczania od 09.11

Organizacja nauczania od 09.11

Informujemy, że od 9 listopada 2020 r. uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej będą uczyć się zdalnie. 
Ponadto do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oddziały przedszkolne w szkole będą funkcjonowały bez zmian.

Materiały dla uczniów klas 1 – 3 zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zdalne nauczanie”. Podobnie jak wiosną, prosimy o odsyłanie zadań na adres email: zdalnenauczanienowerybie@gmail.com 

Informacja dla dzieci i rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że 2 listopada 2020 roku jest dniem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole dla dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I- III.
Uczniowie klas IV – VIII realizują naukę w formie zdalnej.

Od poniedziałku będzie też ciepły posiłek w szkole. Natomiast nadal nie będzie zajęć wydłużających pracę w oddziale przedszkolnym.

Organizacja szkoły od 27.10.2020

Dyrektor Szkoły informuje iż od dnia 27 października 2020 r. rozpoczynają  się zajęcia dla dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I- III.
W dniach 27.10.2020 – 30.10.2020 nie będzie obiadów. Ponadto do końca tygodnia w oddziałach przedszkolnych nie będą organizowane wydłużenia zajęć.
Dzieci oddziału przedszkolnego grupy 0A w dniu 27.10.2020 mają zajęcia od 8:30 – 12:00.