Konsultacje dla uczniów

Od 16 listopada w naszej szkole będą odbywać się konsultacje dla uczniów.
Aby wziąć udział w konsultacjach należy dzień przed zajęciami, do godz. 12.00, zgłosić bezpośrednio nauczycielowi lub poprzez pocztę email, na adres: spnowerybie@poczta.onet.pl chęć spotkania z nauczycielem.

Harmonogram konsultacji dla uczniów

Zajęcia

Dzień tygodnia Godzina

matematyka, geografia, informatyka

piątek

11.20 – 12.05

język polski poniedziałek

11.45 – 12.30

język polski, język niemiecki

piątek 12.00 – 12.45

matematyk, technika, przyroda

poniedziałek

8.00 – 8.45

historia

środa

10.00 – 10.45

język angielski

poniedziałek

11:20 – 12:05

edukacja wczesnoszkolna – klasa III piątek

13.10 – 13.55

edukacja wczesnoszkolna – klasa II

wtorek 11.00 – 11.45

edukacja wczesnoszkolna – klasa I

wtorek

11.00 – 11.45

biologia

czwartek

8.00 – 8.45

chemia

środa 12.30 – 13.15
fizyka wtorek

8.00 – 8.45

edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

środa

9.15 – 10.00

W szkole mogą być organizowane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych. Są to zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. Należy zgłosić chęć uczestnictwa ucznia w tych zajęciach najpóźniej dzień przed, do godz. 12.00.

Nasz pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów w następujące dni:
wtorek – 12.10-13.10
środa – 10.20- 11.20
piątek -11.20- 13.20

Chęć kontaktu z pedagogiem należy zgłosić drogą mailową na adres szkoły (spnowerybie@poczta.onet.pl), a Pani pedagog będzie kontaktować się z osobami zainteresowanymi osobiście.