Zawieszenie zajęć dla oddziału przedszkolnego i klas I-III

Decyzją Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Wójtem Gminy Limanowa zawieszone zostają zajęcia w oddziałach przedszkolnych i w klasach I – III w dniu 26.10.2020.

Dalszych informacji dotyczących zajęć dydaktyczno – wychowawczych będą udzielać wychowawcy oddziałów.

Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 18 332 21 06 (sekretariat szkoły).