Patriotyzm i troska o naszą Matkę Ziemię

We wtorek 30 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Nowym Rybiu obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystej akademii wzięła udział cała szkolna społeczność. Uczniowie przypomnieli zebranym, że Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Podkreślili znaczenie patriotyzmu w dzisiejszych czasach oraz rolę Ojczyzny i symboli narodowych w życiu ludzi.

Z uwagi na niedawno obchodzony Dzień Ziemi uczniowie zwrócili uwagę, że formą patriotyzmu jest również dbanie o naszą Matkę Ziemię. Zaprezentowali ważne hasła promujące postawy proekologiczne, zwrócili uwagę na problem odpadów stałych i zjawisko recyklingu.