Więcej o: Chcemy pomagać! Inauguracja Szkolnego Koła Caritas

Chcemy pomagać! Inauguracja Szkolnego Koła Caritas

W dniu 21 grudnia 2018 r. oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Caritas. Opiekunem koła została Pani Klaudia Kasińska, a asystentem kościelnym ksiądz proboszcz Jerzy Kulpa. 

W szkole działa wiele wiele kół zainteresowań, jednak Szkolne Koło Caritas to organizacja wyjątkowa! Jest to katolicka organizacja uczniowska, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez diecezjalny Caritas. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Uczniowie przedstawili krótki program artystyczny, otrzymali również legitymacje członkowskie. Od tego momentu z zapałem rozpoczęli pracę jako wolontariusze. Dotychczas włączyli się w organizację „Szlachetnej Paczki”, przygotowali kartki z życzeniami i drobne upominki dla seniorów i osób chorych z naszej parafii z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wzięli udział w „Kolędzie Misyjnej 2018”. 

Mamy nadzieję, że organizowanych akcji będzie coraz więcej, a wolontariusze nadal z radością będą pomagać potrzebującym.